E-mail:

Şifre:
Ana Sayfa
Eğitim
Bunları biliyor muydunuz?
Soru - Cevap
Danışmanlık Hizmetleri
Üyelik & İhaleKAZAN Hakkında
Yayınlar
İstanbul İhale İlanları
Kamu İhale Mevzuatı
Uyuşmazlık Kararları
Birim Fiyatlar
TEFE Endeksi (Sektörel)
TÜFE Endeksi
TEFE Tablosu (1988-2005)
İş Deneyim Belgesini Güncelleme Hesabı
Ciro Hesabı
Bilanço Kontrolü
Yapı Rehberi
Özgeçmişİnşaat sektöründe en büyük işveren kamudur. Kamu yatırım projeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilmekte, sözleşme yönetimi ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yürütülmektedir.Proje yönetiminin temel süreçleri olan planlama, örgütleme, yürütme ve denetim ise kamu personeli ve yükleniciler eliyle gerçekleştirilmektedir. 

Kamu yatırım projelerini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşlarının temel ilkesi; kamu kıt kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, yatırım projelerinden elde edilecek sosyal faydayı topluma zamanında kazandırmaktır. Bu da ancak yatırım projelerinin planlanan sürede, öngörülen bütçe sınırları içinde kalınarak en ekonomik maliyetle ve de fen ve sanat kurallarına uygun olarak istenilen kalitede gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Bunun için kamu personelinin, kamu yatırımlarında proje maliyet yönetimi, süre yönetimi, kalite yönetimi, ihale işlemleri ve sözleşme yönetimini iyi bilmeleri ve de doğru uygulamaları gerekir. 

Yatırım sayısının azlığına karşın yüklenici sayısının çok olmasından, yükleniciler, iş alabilmek için kıyasıya bir rekabet içindedirler. Tekliflerini doğru maliyet hesabı yaparak hazırlamadan, ihale süreci ile ilgili doğru bilgiye doğru zamanda sahip olmadan iş almak artık olanaksızdır. Böyle bir ortamda, her zaman yarışın içinde varolabilmek ve de rakiplerin arasından sıyrılıp iş alabilmek, ancak kamu yatırımlarında proje yönetimi hakkında güncel ve doğru bilgiyi doğru zamanda elde etmekle mümkündür. Deneme yanılma yoluyla iş almak, hem çok masraflı hem de artık neredeyse imkansız hale gelmiştir. 

Bunun için bizzat uygulamanın içindeki 30 yıllık deneyimi, kamu yatırımlarında proje yönetimi alanındaki akademik kariyeri ile Dr.İnş.Yük.Müh. Hüseyin GENCER bu bilgi birikimini gerek yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile gerekse bu projeleri gerçekleştiren yüklenicilerle paylaşmak için bu siteyi kurmuştur.  

Misyonum; bilgi ve deneyimin değerini bilen siz üyelerimden alacağım şevkle daha çok çalışıp sizlere daha faydalı olabilmektir.
 
 
  Ulaşabilmeniz için:Gedik İş Merkezi B Blok Kat 4 No:28 Maltepe/İstanbul
   Tel: (0216) 399 64 98 /  0(542) 233 06 49 Elektronik Posta Adresi: gencerhuseyin@hotmail.com
Design by ESCAO  
Programming ABkod.com